De stilte wisselt af met:
1. vogels
2. voertuig

beiden zijn in beweging
ik ben stilĀ