Het verloren veld.

het kale land: arm, armelijk, armoedig, armzalig, haveloos, onbemiddeld, schabberig, shabby, sjofel, verarmd, versleten, gewiekte gras.

Veel tijd om er bij stil te staan heb ik niet.