Grondstof
Onzichtbaar
tussen het vergaan
en het gebloeide
overeind
gerooide paden
tegenover
de wildernis
zaad 
voor het volgende
seizoen
omringt
door het bezaaide
beschermd het een 
de ander.